De valse oorlog van Wilders

CHarDe oorlog die Wilders ons wil doen geloven bestaat niet. Ja, natuurlijk is het oorlog, maar deze vindt plaats in het middenoosten tussen Moslims onderling. Als je de miljoenen slachtoffers van alleen al het conflict in Syrië  niet ziet, dan ben je echt steken blind. Maar dit is een oorlog van Moslims tegen Moslims en niet van de Moslims tegen het westen.

Daarom is het ook walgelijk dat deze dorpsgek dit gegeven gebruikt om mensen bang te maken en stemmen te trekken voor zijn eigen narcistische populistische doelen. Het leed van andere gebruiken voor je eigen glorie.

Niemand in het westen is in oorlog en ook onze vrijheid van meningsuiting is niet in gevaar. Wel zijn we zo nu en dan slachtoffer van mensen zonder remming van fatsoen, die zwakke mensen van geest gebruiken om hier aanslagen te plegen, om daar thuis profijt van te hebben en zo meer fundamentalistische medestanders te kweken.

Daarom nogmaals, het is wel oorlog, alleen niet met ons. In het hele midden oosten is er een oorlog bezig van mensen die in vrijheid willen zeggen wat ze willen, mannen die openlijk willen zeggen dat ze atheïst zijn of homoseksueel. Of vrouwen die ongesluierd over straat willen lopen of gewoon autorijden. Die oorlog is gaande, meneer Wilders en niet uw misselijkmakende schijn oorlog.

Als je toch nog een zin wil geven aan het vreselijk leed van wat zich in Parijs afspeelt, is het wel dat deze mensen zijn gestorven in de strijd om het vrije woord in Syrië en vele omringende landen en niet om het vrije woord hier in het westen. Want meneer Wilders gelukkig kan ik SCHRIJVEN WAT IK WIL.

Advertenties

Het geluk van Geert

NarcissusNadat Wilders, gelukkig zou ik zeggen, de Moslimhaat wat losgelaten had, is hij via bejaarden en Europa weer teruggekeerd op het oude nest. Vandaag is hij een nieuwe site gestart met de naam MoskNee.nl. Deze site is bedoelt om mensen te leren hoe ze via diverse procedure en coördinatie de bouw van nieuwe moskeeën in Nederland kunnen tegenhouden. Zoals de man vrijheid van meningsuiting heeft, zo zal hij vast ook wel vrijheid van demonstreren of bezwaar maken hebben. Een prima recht, dat gelukkig in Nederland gewoon getoetst wordt door rechters en instanties. Als je de site goed leest heeft hij eigenlijk alleen het parkeerprobleem maar als pijl op z’n boog en ach, dat lijkt me nou niet meteen iets om deze strijd te gaan winnen.

Wat ik zelf veel erger vindt, is dat Wilders hier waarschijnlijk weer zeer bewust bezig is met zichzelf in de schijnwerpers te zetten. Blijkbaar had Europa niet het gewenste resultaat wat betreft meer kiezers, dus maar weer het oude stokpaardje van stal gehaald. Het noemen van kopvoddentax had toch meer impact dan Griekenland, dus hopelijk zal de MoskNee dit verlies weer wat kunnen goedmaken. Hoe is het toch mogelijk dat de achterban van deze narcist niet ziet dat voor hem alleen getallen en dus aandacht telt. Zouden de mensen die op hem stemmen nou echt blind zijn, of moet ik het probleem bij mezelf zoeken en ben ik degene, waar de ogen van geopend moeten worden? Wat zal de reactie zijn als hij volgende week gaat voorstellen dat alle moslims in Nederland een halve maan op hun borst moeten gaan dragen. Zou deze achterban dan nog steeds roepen “Leve Geert”?

Toch zijn we er maar mooi klaar mee, zo’n narcistische machtswellusteling, die in zijn eentje de gehele reputatie van Nederland aan gort helpt. Dat het hem hier ook weer alleen om het statement gaat en niet om het werkelijk weghalen van moskeeën, zie je al aan hoe de amateuristische site eruit ziet. In al zijn uitlatingen opereert hij altijd weer net binnen de grenzen van de wet en dat moeten we maar gewoon accepteren. Maar wat we ook moeten accepteren is dat hij 15% van de kiezers heeft die blijkbaar erg ongelukkig zijn met diverse dingen. Ik ben er ook van overtuigd dat dit ongeluk niet zit in de angst voor (maar) 300.000 belijdende Moslims, maar veel meer in achtergestelde sociale situaties. Laten we ons daar alsjeblieft meer druk maken, over het weer gelukkig maken van deze mensen, dan ons druk maken over een man die zich alleen over zijn eigen geluk druk maakt.

Moslims laat je horen

moslimDit weekend werden we voor de zoveelste keer weer getrakteerd op een “Jihad”. De nieuwe leider van al-Qaeda, Ayaman al-Zawahri, riep alle moslims hiervoor op naar aanleiding van de film “Innocence of Muslims”. Buiten dat deze trailer, die werkelijk het niveau van de eerste de beste Home Video niet ontstijgt, is hij ook nog eens gemaakt door een regisseur die zelf niet bekend wilde worden en de film alleen maar heeft gemaakt om te provoceren. Deze enkeling die later ontmaskerd werd als de Christelijke Egyptenaar Nakoula basseley Nakoula, wordt zelf trouwens niet met deze Jihad bedreigd maar de landen Amerika en Israël. Deze belachelijke redenatie komt voort uit het feit dat Nakoula zich in eerste instantie heeft voorgedaan als Amerikaan, gesponsord door Israël, en dat Amerika in eerste instantie niet veel wilde doen vanwege de vrijheid van meningsuiting.

Nu mijn punt van zorg wat betreft het geluid van al-Qaeda. Laat er nu voor het eerst eens een heel harde veroordeling komen over deze Jihad vanuit de moslimgemeenschap zelf. Zoals we allemaal weten is het kleine groepje terroristen en fundamentalisten die dit soort dingen predikt, helemaal niet representatief voor de rest van de moslimgemeenschap. Maar zoals zo vaak, is dit belachelijke geluid wel koren op de molen voor types als Wilders die nu alleen maar harder kunnen gillen dat de Islam een achterlijke cultuur is. Wat ik dus werkelijk mis is een heel harde afwijzing van dit soort oproepen en uitspraken vanuit de moslimwereld zelf. Het is voor mij soms tenenkrommend hoe oorverdovend stil het blijft aan de kant van de gematigde moslims. Misschien is de term gematigde wel niet goed, omdat het bijna impliceert dat je dan niet volledig moslim bent? Wat mij betreft is gewoon het grootste deel van de moslims die geweld afzweren, ook prima. En dan mag je voor mij alle wetten van de Koran belijden, als dat maar niet gepaard gaat met geweld tegen andere mensen.

Enkele weken geleden was er een klein groepje moslims in België die wel heel duidelijk afstand nam van geweld en extremisme. Deze groep sprak zich openlijk uit tegen de partij Sharia4Belgium. Hoe prachtig dit ook is en hoe toe te juichen, in de rest van wereld zal dit niet heel veel indruk maken. Nee, na het vermoorden van de Amerikaanse ambassadeur Chris Stevens in de Libische stad Benghazi, had President Obama liever een harde veroordeling gehoord van bijvoorbeeld Abdurrahman Wahid. Deze moslimleider uit het grootste moslimland van de wereld Indonesië, vertegenwoordigd ongeveer 40 miljoen moslims. Het blijft onbegrijpelijk dat het veelal angstig stil blijft uit dit soort hoeken. Toch kan mijns inziens alleen een veroordeling uit eigen gelederen uiteindelijk tot resultaat leiden.

Dat het zo stil blijft is volgens deskundigen te wijten aan diverse redenen. De in het Westen levende moslims omarmen zowel de welvaart, als de grote mate van vrijheid in het Westen, maar dit staat vaak haaks op de Islamitische wetten en het naleven daarvan. Deze spagaat doet ze vooral zwijgen. Wat betreft de andere landen heerst vaak toch een gevoel, of wordt er een gevoel gekweekt, van haat naar het Westen. Na eeuwen van superioriteit van de moslimlanden heeft het Westen, en daarna Azië, deze landen ver ingehaald. Deze achterstand is tot de dag van vandaag niet terug gewonnen. Toch is toenadering zoeken zonder geweld en met liefde voor de medemens in mijn ogen een stap in de goede richting.