Evenement Rotterdam versus Haaksbergen

MonstertruckNet terug van een korte vakantie in Schotland, lees ik maandag al het nieuws rondom het tragische ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen. In de avond zie ik tevens de reportage bij Nieuwsuur hierover en volg dit met grote belangstelling vanwege beroepsmatige interesse. Ons bedrijf MY-Productions is producent van o.a. grote publieke evenementen (Wereldhavendagen, Veteranendag Redbull Airrace, Bevrijdingspop enz.) en heeft veel te maken met aanvragen van vergunningen voor evenementen. De korte vakantie was mede dankzij het vele werk van de afgelopen weken rondom de productie van de Wereldhavendagen in Rotterdam. Vele maanden is ons team bezig met deze organisatie, waar in 3 dagen over een groot gebied zo’n 450.000 mensen komt. In een stad als Rotterdam, waar meen ik zo’n 40 grote publieke evenementen per jaar worden gehouden, is het kennisniveau hierover zeer hoog. Misschien moet ik wel zeggen, één van de beste van Nederland wat evenementenvergunningen betreft. Hoe anders is dit in kleinere gemeentes en dorpen. Dit is waarschijnlijk logisch, maar ik verbaas mij vooral over de commentaren vanuit diverse hoeken over hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Het vergunningentraject van b.v. de Wereldhavendagen beslaat maanden voorbereiding, vele vergaderingen met deskundigen van Politie, Gemeente, GGD, bouw en woningtoezicht enz. Er zijn vergaderingen waar soms wel 15 verantwoordelijken/deskundigen aanwezig zijn. Dit resulteert uiteindelijk is een draaiboek van het evenement met daaraan gekoppeld een zeer uitgebreid calamiteitenplan en even dik veiligheidsplan. Beroepsmatig zou ik niet anders willen dan deze manier van werken en ik ben dan ook blij met deze grondige samenwerking met de gemeentelijke diensten om een evenement als deze met een minimum van risico’s te organiseren.

Dan nu het grote verschil met de kleinere gemeentes in Nederland, waar deze kennis niet aanwezig is. Naar mijn mening kan er zoveel georganiseerd worden in dorpen en kleinere gemeentes, juist omdat niet, zoals in Rotterdam, elk evenement zo behandelt wordt. Als dit wel het geval zou zijn, kon naar mijn mening bijna niets meer worden georganiseerd vanwege financiële consequenties. Maar dit houd dan wel in dat we niet bij elk incident moord en brand moeten gillen als gemeenschap dat een gemeente fout heeft gehandeld. Met andere woorden, gaan we met deze wetenschap ook een bepaalde mate van risico accepteren? Uit de reactie van de tv reportages af te leiden denk ik van niet, maar is dit ook de mening van de rest van Nederland? Ik zou dit graag willen illusteren met een voorbeeld wat bij ons op kantoor ter spraken kwam.

Op zondag 21 september deed de vrouw en dochter van een medewerker van ons kantoor mee met de jaarlijkse Spaarndamse-prutloop. Ter informatie wil ik meegeven dat deze man net weken heeft vergaderd met de gemeente Rotterdam over veiligheid van publiek. Aangekomen op deze mooie zondag in september ziet hij een grote rij open vrachtwagens, waar alle deelnemers (ik meen zo’n 700) in moeten plaatsnemen die vervolgens in colonne naar de start weilanden verderop worden gebracht. Hierbij een link met de foto’s van dit tafereel. Op één van de foto’s kunt u zien dat dit alles ook nog eens wordt begeleid door de politie. Nou ben ik geen verkeersdeskundige, maar je hoeft dit ook niet te zijn om te beseffen dat hier verkeersregels worden overtreden. Dit staat nog los van het feit dat je niet moet denken aan de risico’s onderweg. Deze colonne gaat over kleine en in sommige jaren glibberige dijkjes op weg naar de startplaats. Ik hoop dat je de stijgende verbijstering van onze kantoorgenoot in deze begrijpt. Kan dit anders? Ja, natuurlijk. Vraag 5 euro meer en breng de mensen zoals het hoort met bussen naar de startplek.

Dit voorbeeld hierboven geef ik, omdat ik mij kan herinneren dat enkele jaren geleden er een ongeluk gebeurde in Boekel, omdat een Carnavalswagen met ik meen 2 sportteams erop kantelde bij een rotonde, met als gevolg vele gewonden. Lering is hier blijkbaar niet uit getrokken, want anders kan ik mij de toestemming voor de verplaatsing van mensen zoals in Spaarndam niet voorstellen.

Blijf ik met de vraag zitten of we nu procedures qua verlening van vergunningen zoals in Rotterdam ook gaan toepassen in de rest van Nederland of gaan we hier in marchanderen, zodat dit soort evenementen mogelijk blijven en accepteren we als gemeenschap dat het dan ook soms fout kan gaan. Het blijft voor mij een moeilijke afweging omdat ik niet zou willen dat regelgeving nog meer evenementen onmogelijk zouden maken. Wel moet mij van het hart dat ik bang ben dat aanscherping van de regelgeving naar aanleiding van dit ongeluk waarschijnlijk zal leiden tot nog meer werk en kosten voor de organisatoren, die nu al de dingen goed voor elkaar hebben en dat er voor de kleinere evenementen waarschijnlijk niets zal veranderen. Maar misschien is dit maar gewoon iets wat we moeten accepteren.

Advertenties