PvdA, partij van de assimilatie?

AssimilatieWaar is de PvdA en met name Lodewijk Asscher in godsnaam mee bezig, met zijn voorstel van deze week, tot het ondertekenen van een zogenaamd participatiecontract? Dit waanzinnige voorstel staat niet in het verkiezingsprogramma en ik heb er ook niets van kunnen terugvinden dat hier door de partij studie naar werd gedaan. Wel is iets vergelijkend terug te vinden in het programma van de PVV en daar noemen ze het een assimilatiecontract. Letterlijk staat in het PVV programma ‘Niet tekenen of naleven is het land uit’. Wat zal straks de straf zijn bij de PvdA versie? Dertig euro boete?

Wat me nog het meest tegen de borst stuit van dit stompzinnige voorstel, is de dubbele moraal ervan. Natuurlijk weten we dat oprechtheid en moreel besef bijna niet voorkomen in de politiek, maar toch schokt het mij elke keer weer. Even maar een weekje terug in de tijd en alle kranten stonden vol van het zojuist tot stand gekomen woonakkoord tussen het kabinet, D66, CU en SGP. Nu weer terug naar het huidige voorstel. In de volkskrant zegt Asscher letterlijk ‘De culturele integratie hapert, er is zelfs sprake van achteruitgang in de manier waarop wordt aangekeken tegen homoseksualiteit, tegen joden, tegen vrouwen.’

Dus je laat immigranten iets tekenen, zodat ze bewust zijn van hoe wij hier in Nederland denken over homoseksualiteit, maar als je politiek zaken kan doen met een partij als de SGP die achterstelling van vrouwen en het terugdraaien van homorechten hoog in het vaandel heeft staan, is het wel weer oké. Wat moet dit verwarrend zijn voor nieuwkomers.

En dan is er nog de dubbele moraal van premier Rutte. In zijn vorige kabinet was het Wilders, die zich de woede van bijna geheel Europa op de hals haalde met het Polenmeldpunt. Tot in de EU aan toe verdedigde Rutte dit met de woorden ‘dat politieke partijen en privé-personen in Nederland een grote mate van vrijheid genieten om uiting te geven aan hun opvattingen. Die vrijheid wordt alleen beperkt door de grenzen die de wet in dit verband stelt.’  Als je dit met vuur en vlam een jaar geleden verkondigt, hoe kan je dan nu als kabinet met zo’n flut-papiertje komen, waar dingen in staan die allemaal al in onze wet zijn geregeld?

Het laatste wat mij hierover bezighoud is de waarom-vraag. Is dit weer zo’n ondoordacht luchtballonnetje, waar velen in de politiek zo goed in zijn? Wetende dat dit echt een volkomen dwaas voorstel is en dat Rutte en Asscher zeer zeker geen domme mensen zijn, zou het ook nog wel eens iets anders kunnen betekenen. ‘Meneer Wilders, wij hebben u nodig om dit of dat door de 1e kamer te krijgen. Als wij nu het assimilatiecontract iets afzwakken en u hiermee kunt instemmen. Kunnen we dan op uw steun rekenen?’ Misschien is dit wel te veel complot denken maar de tijd zal het leren.

Advertenties