Betalen voor politie?

PolitieLaatst zette een vriend van mij op Facebook dat het goed zou zijn als ook voetbalclubs zouden betalen voor politie-inzet. Ik heb hier over nagedacht en ben eigenlijk voor mijzelf tot de conclusie gekomen dat dit een zeer slechte zaak zou zijn. Er ligt nu een wetsvoorstel dat evenementen zouden moeten betalen voor deze inzet, maar dat voetbalclubs een vrijstelling hiervoor hebben. Dit is natuurlijk echt een onzinnig voorstel, maar ik zou er niet voor willen pleiten dat voetbalclubs ook betalen, maar voor het van tafel halen van de gehele wet. Hier moet eigenlijk een discussie worden gevoerd over wat de verantwoordelijkheid van de overheid is en wat van ons als burger.

Om bij de voetbalclubs te blijven, deze hebben de afgelopen jaren heel veel geld geïnvesteerd in de beveiliging van de stadions. Niet alleen in apparatuur als detectie-poorten, camera’s enz., maar ook in mensen. Als je vandaag de dag een wedstrijd bezoekt, struikel je zowat over de vele beveiligers en stewards. Door deze investeringen is er de afgelopen jaren in de stadions zo goed als niets meer gebeurd. Dit zelfde geldt op één uitzondering na, Hoek van Holland, ook voor de vele evenementen die jaarlijks gehouden worden. De vraag is nu of een evenement of club ook verantwoordelijk is voor een groep “zogenaamde voetbal/muziek fans” die er alleen op uit zijn om zoveel mogelijk rotzooi te schoppen? Mijn mening is van niet omdat dit nu juist een verantwoordelijkheid van de overheid is. Hoe een eigen terrein of stadion beveiligd dient te worden, wordt tegenwoordig via vergunningen heel goed en scherp opgelegd door diezelfde overheid. Geloof me, beroepsmatig weet ik hier alles van en deze regels zijn al een grote belasting op alle budgetten van evenementen, die gehouden worden. Moeten we nu willen dat de overheid gaat bepalen dat evenementen/clubs ook verantwoordelijk zijn voor wat zich op straat afspeelt? Bedenk wel dat met gelijke monniken gelijke kappen, dit dus ook gaat gelden voor b.v. alle horeca eigenaren, die gaan betalen voor alle politie inzet in het weekend vanwege dronken, vervelende mensen op straat. Voor je het weet krijgen nog veel meer burgers/ondernemingen een rekening in de bus vanwege kosten die gemaakt zijn door de politie. De brandweer stuurt wel rekeningen na uitrukken vanwege een vals alarm. Moet zeggen dat ik dit een goede zaak vind want dit prikkelt de ontvanger om zijn alarmsysteem, ventilatiesysteem enz. beter aan te passen, zodat dit niet meer voorkomt. Maar juist bij evenementen/clubs is dit goed geregeld omdat alles gaat via vergunningen en controle hierop. Wel is het een goede zaak als clubs/evenementen een flinke boete krijgen of kosten moeten betalen als deze voorschriften niet worden nagekomen. Maar wees nu eerlijk, hoe wil je regelen dat een club maatregelen neemt, zodat een groepje idioten aan de andere kant van Nederland een trein niet in de fik steken?

En dan hebben we het nog niet eens over wie betaalt, bepaalt. Als ik als club moet betalen voor inzet, ga ik ook bepalen hoe deze wordt ingezet. Uit diverse gesprekken met politiemensen weet ik dat de politie ook helemaal niet zit te wachten op deze wet. Juist vanwege deze laatste stelling. De politie wil altijd zelf bepalen wanneer en hoe groot er ingezet gaat worden. Een mooi voorbeeld was een paar jaar geleden toen in Nederland de RedBull Airace werd georganiseerd. De gemeente Rotterdam had bepaald dat bij de tijdelijk aangelegde startbaan op Katendrecht permanent 2 ambulances moesten staan. Dit vond RedBull prima en ook de rekening was geen probleem. Maar nu kwam er in de kleine lettertjes te staan dat als er in de nabijheid van Katendrecht iets zou gebeuren, de ambulances vrij waren te beslissen hier naartoe te gaan. Hier stak RedBull een stokje voor met inderdaad het argument ‘ik betaal dus ik bepaal’ en ze wonnen dit ook. Met dit voorbeeld wil ik aangeven dat dit een lastig probleem is, wat we denk ik niet moeten willen.

Mij lijkt het een zeer juiste regel dat openbaar gebied iets is voor de overheid en dat we daar gezamenlijk de kosten voor dragen. Dat toevallig elk weekend tienduizenden mensen plezier hebben in voetbal/muziek en bij veel mensen er ook altijd veel raddraaiers zitten, is nou eenmaal zo. De overheid kan naar mijn mening zich beter druk maken over het aanpakken van deze onverlaten want bij weigering bij de poort of het stadion houd de macht van evenementen/clubs op. Dat deze, vaak dezelfde en aanwijsbare groep, het blijkbaar keer op keer kan verpesten voor de massa, is meer iets waar een overheid zich druk over zou moeten maken, dan met een rekening te zwaaien.

Advertenties

Zorg in Nederland

ZorgNa een lang gesprek gisteren met vrienden over de gezondheidszorg maar eens in de cijfers en feiten gedoken. We moesten met z’n allen constateren dat er toch wel heel wat wel klok geen klepel opmerkingen gemaakt werden, en om een echt goede discussie te voeren het wel van belang is dat je weet hoe ons zorgstelsel werkt. Daarom eerst maar eens iets echt Nederlands “wat kost dat?”. In 2011 betaalde we 90 miljard aan zorg of anders gezegd 90.000 miljoen. Hieronder even een lijstje hoe dit is opgebouwd, waarbij ik even afrond op 100 miljoen. Geloof me er gaan dagen voorbij dat ik dit niet doe.

Als je deze 2 getallen optelt kom je op 87 miljard en hier komt nog bij een bedrag van 3 miljard voor beleids- en beheersorganisaties. Hieruit blijkt dat we circa 15% van ons BNP “bruto nationaal product” uitgeven aan zorg en dit komt weer neer op € 5.400 per hoofd van de bevolking.

Even in vogelvlucht waar we zijn begonnen en hoe vandaag de dag de zorg is geregeld in Nederland. Het oude systeem met het ziekenfonds is door de Duitsers ingevoerd in 1941, tijdens de bezetting. Jaren hierna is steeds gepraat over verbetering van dit systeem, maar in 1987 is met de commissie Wisse Dekker (oud Philips topman) de start gemaakt voor het plan om te komen met een basisverzekering voor iedereen. Na diverse mislukte pogingen in de Tweede Kamer om dit in te voeren, lukt het uiteindelijk Hans Hoogervorst in 2004 de nieuwe “Zorgverzekeringswet” door het parlement te loodsen. De nieuwe wet trad op 1 januari 2006 in werking.

De nieuwe regels zijn in het kort de volgende. De overheid bemoeit zich niet meer met de uitvoering van de gezondheidszorg, particuliere zorgaanbieders zijn hiervoor verantwoordelijk. Wel blijft de overheid verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Het geld voor de zorg komt binnen via 2 volksverzekeringen, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en als tweede de Zorgverzekeringswet (Zvw), beide is verplicht voor iedere Nederlander met als uitzondering militairen (verzekerd via defensie) en mensen met gewetensbezwaren. Het geld hiervoor komt binnen via loonstrookje, werkgevers enz., maar dat is op zich niet zo interessant. Zo’n 85% van de zorgkosten komt via deze wegen en de door ons betaalde premies aan de zorgverzekeraars binnen, de rest wordt aangevuld door het rijk.

Met de AWBZ worden alle kosten betaald die niet onder de Zorgverzekering vallen en eigenlijk individueel niet te dragen zijn zoals bijvoorbeeld operaties en langdurige verpleging. De Zorgverzekeringswet bepaalt dat elke Nederlands ingezetene verplicht verzekerd is op de basisverzekering, welke kosten de basisdekking vergoedt en waaraan de verzekeraars moeten voldoen. In een aparte wet, de Wet op de Zorgtoeslag, wordt geregeld dat de overheid bijdraagt in de premies voor ingezetenen met een laag inkomen. In de eerste 2 jaar van de nieuwe wet was er een no-claimregeling dit is echter in 2008 veranderd in een eigen risico-regeling.

Na diverse artikelen gelezen te hebben, krijg ik de indruk dat er enigszins onterecht gedacht wordt dat zorgverzekeraars scheppen met geld aan ons verdienen. De eerste jaren hebben ze voor het grootste gedeelte quitte gespeeld of zelfs iets verlies gemaakt met de basisverzekering. Ze verdienden toen voornamelijk op de vrijwillige extra verzekeringen voor tandarts enz., die mensen afsloten. De laatste 2 jaar is hier een kentering in. Mensen sluiten niet meer zo veel extra verzekering  af of doen dit juist zeer bewust, omdat ze weten het nodig te hebben. Op dit moment verdienen de zorgverzekering nog het meest omdat mensen niet overstappen. In het begin was er veel marktwerking over de prijs van de basisverzekering en men koos voor de goedkoopste. Nu laten de zorgverzekeraars de prijs niet echt meer veel zakken omdat mensen, lui als ze zijn, gewoon blijven zitten en dit dus meer geld oplevert.

Als Nederlanders moeten we wel blij zijn als er binnen perken winst wordt gemaakt, want hiermee kan een zorgverzekeraar een buffer opbouwen voor moeilijkere tijden en het geeft ons de zekerheid dat er op een gezonde manier zaken wordt gedaan. Dat het zelfs nog wel wat meer kan blijkt uit een rapport van De Nederlandse Bank (DNB) van eind vorig jaar. Hierin stelt DNB dat de zorgverzekeraars wel wat meer vlees op de botten kunnen gebruiken. Advies is om er voor te zorgen gezamenlijk 500 miljoen meer in reserve te hebben. Dit advies zou DNB niet geven als we met zakkenvullers van doen hadden.

Een ander puntje van discussie met de vrienden was dat salarissen van diverse bestuurders boven de Balkenendenorm zouden liggen. Om dit maar meteen uit de wereld te helpen, er is door de politiek afgesproken dat de Balkenendenorm niet geldt voor de zorg. Voor de zorg is dit apart geregeld in de wet Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ). Deze wet is op 1 september 2009 in werking gesteld en alle contracten vanaf die datum vallen onder deze wet. Voor deze datum verdiende 19% van de bestuurders boven de norm, maar nog steeds is met de nieuwe wet niet uitgesloten dat er bestuurders boven de norm verdienen. Er is bij de BBZ wet rekening gehouden met complexiteit, omvang van de instelling en dus de functiezwaarte. Bij de Balkenendenorm is dit niet het geval en daarom vonden ze dat hier niet mee gewerkt kon worden. Deze constatering is verder geen waardeoordeel, slechts een vaststelling van feiten.

Al met al denk ik dat we ten opzichte van het grootste gedeelte van de andere landen in de wereld een prima zorgstelsel hebben. Probleem van de laatste en komende jaren is alleen dat de kosten de pan uitrijzen. Als dit zo doorgaat worden straks de premies dusdanig hoog, dat net als vroeger alleen voor de rijken de zorg volledig toegankelijk blijft. Dit is een weg die we geen van allen in willen, maar dan zullen er wel keuzes gemaakt dienen te worden. We worden steeds ouder, we worden steeds mondiger, dus dat het goedkoper gaat worden, is een utopie. Een middel als de eigen bijdrage levert concreet aan geld bijna niets op. Wat het wel doet is mensen wat eerder afremmen om voor van alles en nog wat een dokter te bezoeken en deze besparing is vele malen groter. Dit is maar 1 zo’n middel maar zo zijn er hopelijk nog vele andere effectieve manieren om de zorg te houden die we gewend zijn.

Hopelijk geeft dit, voornamelijk op feiten gebaseerde relaas ons iets meer inzicht in de zorg en zal het nog leiden tot veel mooie discussies op warme zomer- of koude winteravonden. In ieder geval met een mooi biertje of wijntje, of is dit ongezond?